معنی و ترجمه کلمه vanishing cream به فارسی vanishing cream یعنی چه

vanishing cream


کرم يا روغنى که چون بصورت بمالندزودخوردبرودياپوست صورت انرا جذب کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها