معنی و ترجمه کلمه vaporize به فارسی vaporize یعنی چه

vaporize


بخار شدن ،تبخير کردن ،تبخير شدن ،بخارشدن
علوم مهندسى : تبخير شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها