معنی و ترجمه کلمه variable instruction length به فارسی variable instruction length یعنی چه

variable instruction length


کامپيوتر : دستورالعمل با طول متغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها