معنی و ترجمه کلمه variable parameter به فارسی variable parameter یعنی چه

variable parameter


پارامتر متغيير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها