معنی و ترجمه کلمه variable recoil به فارسی variable recoil یعنی چه

variable recoil


سيستم عقب نشينى متغير
علوم نظامى : دستگاه عقب نشينى متغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها