معنی و ترجمه کلمه variable terrain به فارسی variable terrain یعنی چه

variable terrain


زمين متغير
علوم نظامى : زمين دو عارضه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها