معنی و ترجمه کلمه variable time به فارسی variable time یعنی چه

variable time


زمان متغير
علوم نظامى : ماسوره زمان متغير ماسوره زم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها