معنی و ترجمه کلمه variable-delivery pump به فارسی variable-delivery pump یعنی چه

variable-delivery pump


علوم هوايى : پمپ سيالى که برونده ان ميتواند مستقل از سرعت چرخش تغيير کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها