معنی و ترجمه کلمه variable-incidence به فارسی variable-incidence یعنی چه

variable-incidence


علوم هوايى : جسمى که بصورت لولايى نصب شده بطوريکه زاويه برخورد ان تغيير ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها