معنی و ترجمه کلمه variable-ratio به فارسی variable-ratio یعنی چه

variable-ratio


علوم هوايى : گيربکسهايى که در ان به منظور ثابت نگاه داشتن سرعت برونگذاشت نسبت تبديل صرف نظر از سرعت درون گذاشت تغيير ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها