معنی و ترجمه کلمه variable-speed transmission به فارسی variable-speed transmission یعنی چه

variable-speed transmission


علوم مهندسى : گيربکس پله اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها