معنی و ترجمه کلمه variable-sweep به فارسی variable-sweep یعنی چه

variable-sweep


علوم هوايى : ايرفويلى که چنان لوله شده که ميتوان زاويه سويپ ان را تغيير داد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها