معنی و ترجمه کلمه variation coefficient به فارسی variation coefficient یعنی چه

variation coefficient


روانشناسى : ضريب تغيير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها