معنی و ترجمه کلمه varicella به فارسی varicella یعنی چه

varicella


(طب )ابله مرغان ،ابله مرغانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها