معنی و ترجمه کلمه varicose veins به فارسی varicose veins یعنی چه

varicose veins


سياهرگهاى گشادشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها