معنی و ترجمه کلمه variegated colours به فارسی variegated colours یعنی چه

variegated colours


رنگهاى گوناگون

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها