معنی و ترجمه کلمه variometer به فارسی variometer یعنی چه

variometer


الکترونيک : واريومتر
ورزش : دستگاه فشارسنج هواپيماى بى موتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها