معنی و ترجمه کلمه variously به فارسی variously یعنی چه

variously


بطور مختلف


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها