معنی و ترجمه کلمه varley loop test به فارسی varley loop test یعنی چه

varley loop test


الکترونيک : ازمايش با حلقه وارلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها