معنی و ترجمه کلمه varus به فارسی varus یعنی چه

varus


پيچ خوردگى پابسوى درون ،چنبرشدگى پاازدرون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها