معنی و ترجمه کلمه vas deferens به فارسی vas deferens یعنی چه

vas deferens


(تش ).لوله خروجى بيضه ،لوله منى ،وعاء دافعه
روانشناسى : مجراى ترشحى بيضه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها