معنی و ترجمه کلمه vascular tissue به فارسی vascular tissue یعنی چه

vascular tissue


(گ.ش ).بافت اوندى ،بافت هادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها