معنی و ترجمه کلمه vaseline به فارسی vaseline یعنی چه

vaseline


)=petrolatum(وازلين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها