معنی و ترجمه کلمه vasomotor nerves به فارسی vasomotor nerves یعنی چه

vasomotor nerves


روانشناسى : اعصاب محرک رگها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها