معنی و ترجمه کلمه vassalage به فارسی vassalage یعنی چه

vassalage


بندگى ،رعيتى ،تبعيت ،وابستگى ،بيعت ،تيول
قانون ـ فقه : تيول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها