معنی و ترجمه کلمه vast به فارسی vast یعنی چه

vast


پهناور،وسيع ،بزرگ ،زياد،عظيم ،بيکران
بازرگانى : مقدار زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها