معنی و ترجمه کلمه vastity به فارسی vastity یعنی چه

vastity


vastitude(، )vastnessپهناورى ،وسعت ،عظمت ،بزرگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها