معنی و ترجمه کلمه vastness به فارسی vastness یعنی چه

vastness


vastity(، )vastitudeپهناورى ،وسعت ،عظمت ،بزرگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها