معنی و ترجمه کلمه vealy به فارسی vealy یعنی چه

vealy


گوساله وار،(مج ).غيربالغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها