معنی و ترجمه کلمه vector به فارسی vector یعنی چه

vector


بردارى ،پردار،راه يا مسير هواپيما،بازگشتن در حال طى کردن بودن ،خط پرتاب بمب يا گلوله ،()vectorial(هن ).حامل ،بردار)bordaar(،مسير،جهت ،خط سير،شعاع حامل ،بوسيله برداررهبرى کردن
کامپيوتر : بردار
معمارى : حامل
شيمى : بردارروانشناسى : بردار
زيست شناسى : بردار
بازرگانى : بردار
ورزش : بردار
علوم هوايى : حامل
علوم نظامى : مسير ناوبرى هواپيما
علوم دريايى : بردار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده