معنی و ترجمه کلمه vectored به فارسی vectored یعنی چه

vectored


علوم هوايى : تراست هدايت شونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها