معنی و ترجمه کلمه vectorial به فارسی vectorial یعنی چه

vectorial


()vector(هن ).حامل ،بردار)bordaar(،مسير،جهت ،خط سير،شعاع حامل ،بوسيله برداررهبرى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها