معنی و ترجمه کلمه vedic به فارسی vedic یعنی چه

vedic


وابسته به وداکتاب مقدس هندو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها