معنی و ترجمه کلمه veer(offense) به فارسی veer(offense) یعنی چه

veer(offense)


نوعى حمله بااستفاده از سه روش( فوتبال امريکايى)
ورزش : نوعى حمله بااستفاده از سه روش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها