معنی و ترجمه کلمه vegetable soil به فارسی vegetable soil یعنی چه

vegetable soil


خاک زراعتى ،خاک کشاورزى
معمارى : خانه باغى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها