معنی و ترجمه کلمه vegetal به فارسی vegetal یعنی چه

vegetal


نباتى ،گياهى ،بى حس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها