معنی و ترجمه کلمه vegetative به فارسی vegetative یعنی چه

vegetative


)vegetive(گياهى ،روينده ،رويش کننده ،گياه پرور
روانشناسى : نباتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها