معنی و ترجمه کلمه vegetive به فارسی vegetive یعنی چه

vegetive


)vegetative(گياهى ،روينده ،رويش کننده ،گياه پرور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها