معنی و ترجمه کلمه veld به فارسی veld یعنی چه

veld


( )veldt(افريقاى جنوبى )زمين مرغزار،علفزار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها