معنی و ترجمه کلمه vellicate به فارسی vellicate یعنی چه

vellicate


دوبار،دودفعه ،دو مرتبه ،دو برابر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها