معنی و ترجمه کلمه velocity of fall به فارسی velocity of fall یعنی چه

velocity of fall


علوم مهندسى : سرعت سقوط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها