معنی و ترجمه کلمه velocity of retreat به فارسی velocity of retreat یعنی چه

velocity of retreat


عمران : سرعت متوسط اب در پائين دست سرريز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها