معنی و ترجمه کلمه velocity-modulated tube به فارسی velocity-modulated tube یعنی چه

velocity-modulated tube


الکترونيک : لامپ تحميل سرعتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها