معنی و ترجمه کلمه vendee به فارسی vendee یعنی چه

vendee


خريدار،مشترى
کامپيوتر : مشترى
قانون ـ فقه : مشترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها