معنی و ترجمه کلمه vendor rating به فارسی vendor rating یعنی چه

vendor rating


طبقه بندى فروشندگان
بازرگانى : رده بندى فروشندگان براساس سابقه انها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها