معنی و ترجمه کلمه venerability به فارسی venerability یعنی چه

venerability


)venerableness(احترام ،ارجمندى ،تقدس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها