معنی و ترجمه کلمه venetian blind به فارسی venetian blind یعنی چه

venetian blind


پنجره کرکره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها