معنی و ترجمه کلمه venire faciac به فارسی venire faciac یعنی چه

venire faciac


قانون ـ فقه : حکم احضار به محکمه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها