معنی و ترجمه کلمه venire facias tot matrons به فارسی venire facias tot matrons یعنی چه

venire facias tot matrons


قانون ـ فقه : دستور تشکيل هيات منصفه اى از زنان براى زنى که مدعى ابستنى است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها