معنی و ترجمه کلمه venriloquism به فارسی venriloquism یعنی چه

venriloquism


تکلم بطنى ،سخن گفتن بدانسان که گمان کنندصداازجاى.... دهان بيرون ميايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها